In furnizarea de energie
parteneriatul se probeaza in timp
Arta este fie plagiat , fie revolutie .
Paul Gauguin
reglementari ANRE
Obligatia de contractare
Furnizorul va furniza energie electrica unui consumator numai dupa Incheierea unui contract de furnizare care va include si dreptul consumatorului de a rezilia oricand acest contract, cu preaviz, In conformitate cu prevederile din Legea energiei.
Furnizorul va Incheia contractele pentru serviciul de transport si de distributie, In cazul In care nu i se va comunica In scris de catre consumatorul eligibil optiunea sau obligatia acestuia, prevazuta la art. 22 alin. (2) din Regulamentul de furnizare, de a Incheia el Insusi contractele respective.
Inaintea suspendarii unor drepturi ale consumatorilor care nu au respectat contractul de furnizare incheiat, furnizorul va intreprinde urmatoarele actiuni:

a) va stabili sau accepta Intalniri cu acestia, In vederea clarificarii modului de aplicare a conditiilor contractuale,

b) va da un preaviz de sistare a furnizarii energiei electrice de 5 zile,

c) se va asigura ca, In cazul sistarii temporare a furnizarii energiei electrice, sunt deconectati numai consumatorii debitori.

Furnizorul este obligat sa-si asume responsabilitatea echilibrarii fata de Operatorul de transport si de sistem, In achizitia si vanzarea, importul si exportul de energie electrica, conform prevederilor Codului comercial al pietei angro de energie electrica.

Furnizorul este obligat sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi, corespunzator cantitatii de energie electrica furnizata anual la consumatori si cotei stabilite prin Hotarare a Guvernului, In conformitate cu normele de aplicare a acesteia, emise de autoritatea competenta.

• Asigurarea accesului la retelele electrice de interes public
La cererea unui consumator, furnizorul Ii va asigura serviciul de intermediere privind accesul la reteaua electrica de distributie sau, dupa caz, la reteaua electrica de transport, tinand seama ca, Operatorul de transport si de sistem si Operatorii de distributie au obligatia de a asigura oricarui solicitant accesul reglementat la retelele electrice de interes public.

• Asigurarea masurarii energiei electrice furnizate consumatorilor
Furnizorul se va asigura ca la fiecare loc de consum exista, pentru decontare, un grup de masurare a energiei electrice care Indeplineste toate conditiile aplicabile, conform Codului de masurare a energiei electrice aprobat de autoritatea competenta.

La sesizarea scrisa a consumatorului, cu privire la un grup de masurare defect sau suspectat de Inregistrare eronata, furnizorul va solicita, In cel mai scurt timp posibil, Operatorului de transport si de sistem sau Operatorului de distributie, dupa caz, verificarea grupului de masurare respectiv si adoptarea masurilor care se impun.

• Transmiterea Inregistrarilor privind prognoza si consumul de energie electrica
Furnizorul va transmite Operatorului de transport si de sistem prognoza de consum al consumatorilor deserviti, In conformitate cu reglementarile In vigoare.

• Facturarea energiei electrice vandute
Factura emisa de furnizor va respecta orice instructiune/cerinta aplicabila, emisa de autoritatile competente si va contine suficiente date pentru identificarea locului de consum si pentru justificarea valorii totale.

In factura se vor evidentia, In mod distinct, contravaloarea energiei electrice furnizate, a serviciilor de transport/distributie aferente, contractate de catre furnizor si taxele prevazute de legislatia In vigoare.

Furnizorul va vira, corespunzator instructiunilor de aplicare a actelor normative In vigoare, taxele colectate si impozitele.
Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem, cele prestate de SC OPCOM SA si serviciul de distributie pot fi descarcate de pe site-ul A.N.R.E. de la urmatoare adresa www.anre.ro
Copyright Petprod 2008. Toate drepturile rezervate. Realizat de businessmedia